Caries

Huller i tænderne

Hos Tandlægerne på Amager er du og din sundhed i højeste fokus. Lad os derfor sammen forsøge at forebygge huller i tænderne.

Dental caries, eller huller i tænderne, som det kaldes i hverdagen, opstår på grund af syre der ætser tandoverfladen. Denne syre produceres af bakterier efter vi har spist kulhydrater. Den ætsende syre opløser langsomt emaljen og der kan derved opstå et hul. Hullerne kan i sidste ende føre til tandpine og/eller tandtab, hvis bakterierne ikke bliver børstet væk. Den bedste beskyttelse mod huller i tænderne er en god mundhygiejne og regelmæssig kontrol hos din tandlæge eller tandplejer.

Alle mennesker er i risiko for at kunne udvikle caries, men der er grupper der kan være mere tilbøjelige til udviklingen. Der findes mange forskellige medicinske stoffer, der kan forårsage mundtørhed, hvilket kan have en stor indflydelse på udviklingen af huller i tænderne. Ældre mennesker kan være i risiko for en nedsat spyt volumen, hvilket også kan være en medvirkende årsag for udviklingen af huller i tænderne. Dette skyldes at spyttet har en mekanisk rensende effekt på overfladen af tænderne.

Når et hul i tanden opdages vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at lave en fyldning, som erstatning for den tabte tandsubstans. Til dette benyttes som oftest et bor. Tandlægen vil i alle tilfælde forsøge at bevare så meget tandsubstans som muligt, når fyldningen skal laves. Arbejdsgangene, udstyr og bedøvelse kan for mange være forbundet med ubehag og i mange tilfælde holde mange fra at få udført behandlingen. Hvis du lider af tandlægeskræk, om den er lille eller stor, kan du læse meget mere om hvordan vi hos Tandlægerne på Amager er meget erfarne i at håndtere tandlægeskræk, under vores afsnit om Tandlægeskræk.

Tidlige stadier af huller i tænderne er ofte uden smerter. Kun regelmæssige eftersyn og røntgenbilleder kan opdage tidlige tegn. Hvis dine tænder pludseligt bliver sensitive, ved tygning, varme- eller kuldepåvirkning samt søde/syre drikke eller fødevare, skal du kontakte din tandlæge eller tandplejer.

Hvis caries ikke bliver behandlet i tide, kan det udvikle sig til et stort substanstab, hvilket kan ødelægge tanden fuldstændig. At have et hul i tanden øger risikoen for flere huller af forskellige årsager:

 • Huller i tænderne er forårsaget af bakterier, jo større substanstab des flere bakterier er at finde i mundhulen
 • De samme vaner som forårsagede det første hul, kan lede til flere huller
 • Bakterier har det med at hæfte sig til fyldninger og disse områder er nu mere udsatte for nye cariesangreb

Følgende kan læses en udførlig gennemgang af cariesangrebets udvikling, symptomer og behandling.

Hvorfor opstår huller i tænderne & hvilke symptomer kan der være ved caries

Menneskets mundhule er ligesom vores hud og slimhinder i luftvejene og fordøjelseskanalen opholdssted for en speciel bakteriesammensætning. Disse bakterier vokser på overfladen af tænderne og slimhinderne, samtidigt findes de i spyttet. Store ansamlinger af disse bakterier findes på steder hvor de har mulighed for at finde retentionsmuligheder. Dette betyder at de kan sidde i fred uden at blive slidt af, dette kan være på tungeryggen, tænderne nær tandkødet, i mellem tænderne og i caries-angreb (huller i tænderne). Får disse bakterier lov til at sidde længe nok, uden at blive fjernet, vil der udvikles en sammenhængende masse af bakterier, hvilket kaldes plak. Igennem vores kost optager bakterierne sukker og bruger det til at udvikle og formere sig. Der går omkring 2-3 døgn fra at enkle bakterier har udviklet sig til en plak, der er i stand til at danne skadelig syre.

Når en bakterie omdanner sukkeret til energi, danner og udskiller de mælkesyre, som har mulighed for at opløse mineralerne, tanden er bygget af. Herved er der nu en begyndende cariesangreb i tanden. Hvis der kun er få bakterieansamlinger og meget lidt sukker til stede i munden, har vores spyt mulighed for at kunne fortynde og vaske størstedelen af syren væk, før det når at påvirke tanden. Omvendt har spyttet ikke mulighed for at kunne nå at fortynde syren ved store mængder af bakterier, som kan nå at omsætte meget sukker.

Kort sagt er der altså 3 ting der har betydning for hullers udvikling:

 • En tand
 • Bakterie ansamlinger
 • Kuldhydrater som næring til bakterierne

Fjernes en af ovenstående faktorer, vil et hul i tanden ikke opstå. Derfor anbefaler tandlæger og tandplejere altid deres patienter en god mundhygiejne, hvor bakterierne effektivt fjernes med tandbørstning, og brug af tandtråd eller interdentalbørster. Derudover vil det være at foretrække med et minimalt indtag af sukker, hvorved næringen til bakterierne begrænses.

En carieslæsions udvikling, symptomer og behandling

Et cariesangreb starter på tandens overflade og bevæger sig langsomt ind gennem emaljen mod nerven. Emaljen er det yderste beskyttende lag på tanden. Det dækker dentinen, også kaldet tandbenet og nerven. Når cariesangrebet når en størrelse, bevæger det sig ind i dentinen og det vil herfra kun gå hurtigere i udviklingen, da tandbenet ikke er lige så hård som emaljen.

Et cariesangreb kan inddeles i tre forskellige stadier; begyndende Caries, dyb caries og meget dyb caries. Caries bliver diagnosticeret ved en undersøgelse hos tandplejeren eller tandlægen, oftest suppleres disse undersøgelser med røntgenbilleder, der giver en oversigt af tandmellemrummende.

Ved hjælp af en klinisk undersøgelse er tandlægen eller tandplejeren derfor i stand til at lokalisere og vurdere udviklingen af eventuelle huller i tænderne.

Begyndende Caries

Hvis bakterierne først begynder at producere syre, således at emaljens mineraler opløses, vil tandens overflade fremstå kridtet og hvid. Området på tanden skifter altså derfor farve, fordi lyset nu reflekteres anderledes. Overfladen vil stadig fremstå intakt, altså er der intet direkte hul i tanden. I dette stadie vil der som oftest ikke forekomme nogle symptomer, da der endnu ingen relation til nerven er at se.

Da en sådan type carieslæsion endnu ikke har brudt selve tandens overflade, er det muligt at bremse udviklingen, inden der opstår et egentligt hul.

Behandlingen vil derfor i første omgang være instruktioner i tilstrækkelig fjernelse af bakterierne fra området. I denne forbindelse vil der informeres om tandbørstningsmetoder og i brugen af fluortandpasta, tandtråd og/eller interdentalbørster. Ved en tilstrækkelig mundhygiejne vil bakterierne forstyrres og fjernes fuldstændig fra tandoverfladen og der er nu ikke mulighed for nogen udvikling til et egentligt hul.

Caries i de tidligere udviklingsstadier kan yderligere behandles ved hjælp af pensling eller skylning med fluor, da det er et meget effektivt middel i forebyggelsen af huller i tænderne. En fluorbehandling kan i mange tilfælde styrke emaljen. Denne behandling foretages enten med en gel, flydende opløsning eller lak, som kan børstes, pensles eller lakeres på tænderne. Fluorholdige produkter såsom tandpasta er en vigtig bestanddel i forebyggelsen mod caries, dog er den mest effektive behandling en professionel fluorbehandling, inklusiv hygiejnekontroller anbefalet af din tandplejer eller tandlæge.

Stoppes udviklingen i det begyndende hul, vil området, grundet en øget porøsitet, være langt mere tilbøjelig for optagelsen af farvestoffer fra kosten og kan derfor blive brunlig og/eller helt sort med tiden. Denne farveforandring er blot et tegn på at læsionen nu er inaktiv og ikke udvikler sig længere.

Dyb caries

Hvis udviklingen af et hul ikke stoppes i den indledende fase, vil dette udvikle sig til en lille kavitet. Nu vil og kan bakterierne underminere tanden indefra. I dette stadie kan hastigheden cariesangrebet udvikles med, øges. Som patient vil du kunne opleve symptomer, der som oftest viser sig ved:

 • Isninger ved indtagelse af kolde madvare eller drikke
 • En let smerte når der indtages sødt eller surt
 • Smerter ved tygning
 • Dårlig ånde

Under udviklingen af et hul, er der mulighed for blødninger fra tandkødet. Dette fordi at bakterierne i området omkring hullet typisk breder sig til tandkødet. Blødning kan derfor være endnu en indikation på et aktivt cariesangreb.

Din tandlæge vil nu på dette stadie oftest behandle carieslæsionen ved fyldningsterapi. Her fjernes den syge tandsubstans med et bor og der ilægges en fyldning af plast i tanden. Det er rigtig vigtigt at huske på, at selvom hullet er lavet og den syge tandsubstans er fjernet, ændrer dette ikke på den eksisterende mundhygiejne. Ændres mundhygiejnen derfor ikke, vil der på andre tænder opstå mulighed for nye huller.

Du kan læse meget mere om plastfyldninger under vores afsnit om fyldningsterapi og materialer

Meget dyb caries

Lades cariesangrebet endnu uforstyrret, vil angrebet nu være så dybt, at det er tæt på tandens nerve. I dette stadie vil der typisk opstå symptomer. Symptomerne vil være de samme som ved det dybe cariesangreb, bare i langt større udstrækning.

Hastigheden i udviklingen er nu endnu større end tidligere, da det nu forekommer næsten umuligt at holde rent i det bakteriefyldte område. Behandlingen af et hul i denne størrelse vil være fyldningsterapi. Det bløde og syge tandstubstans fjernes med et bor. Nu vil tandlægen afdække den del af hullet der forekommer tættest på tandnerven, med et tyndt isolationsmateriale. Dette gøres inden der ilægges en plastfyldning. Dette har til formål at beskytte og isolere nerven. Man kan forklare det lidt som et plaster, der skal beskytte nerven for alt hvad der foregår omkring den.

Hvis cariesangrebet når helt ind til nerven, vil nerven inficeres med bakterier. Dette kan opleves som stikkende og jagende smerter, hvor man typisk kan udpege præcis hvilken tand smerterne nu stammer fra. Typisk vil smerterne være så ekstreme, at man kan have svært ved at sove om natten, og langt de fleste berøringer af tanden vil udløse en stærk jagende smerte. Selv ikke piller kan dulme smerterne mere end kortvarigt.

Behandlingen i denne situation vil være en rodbehandling, hvor tandens nerve fjernes. En tand kan have flere kanaler hvor nerven udfolder sig. Alle disse kanaler skal renses og fyldes med et rodfyldningsmateriale der lukker dem til. Hvis der kun er meget lidt tandsubstans tilbage, kan det være nødvendigt at bygge tanden op med en stift, der forankres i en af tandens rodkanaler, hvorpå en plastfyldning så opbygges over.

Du kan læse mere om plastiske opbygninger og stifter under vores afsnit om plastiske opbygninger

Bliver tanden ikke rodbehandlet trods bakteriernes indtrængen til nerven, vil disse nedbryde nervevævet fuldstændig. Særligt aggressive bakterie tiltrækkes og lever af det forrådne væv inde i tanden. Disse bakterier vil nu opfylde alle kanaler, hvor tandens tidligere nerve optog plads. Herfra vil de vandre ud af rodkanalerne på tandens rødder og muligheden for en rodspidsbetændelse opstår pludseligt.

En rodspidsbetændelse opleves på røntgenbilleder som en lille cirkulær opklaring omkring en eller flere af rodspidserne. Grunden til denne opklaring på rodspidserne kan forklares ved at knoglen ikke tåler bakterieinfektion og resultatet bliver at knoglen forsvinder. Smerterne her vil nu opleves som værende mere diffus, murrende og af dunkende karakter. Andre gange opleves tanden som værende for høj og til tider som løs.

Hvis der stadig ikke opsøges tandlæge her, vil infektionen og det øgede tryk i knoglen forsøge, at arbejde sig ud gennem knoglen og bliver i sidste ende til en tandbyld. Dette opleves som en stor hævelse i vævet ud for tanden. Smerterne i dette stadie kan blive uudholdelige og det kan være svært at opretholde normale hverdagsrutiner. Behandlingen vil først og fremmest bero sig i smertebehandling. Hertil skabes drænage til tandbylden for at lette trykket i knoglen og for at skabe afløb for betændelsen. Den efterfølgende behandling vil være en rodbehandling og kan til tider være ledsaget af antibiotika.

Dette kan for mange virke voldsomt og flere har derfor en stor frygt for, hvilke smerter der vil være forbundet med behandlingen. Der er det vigtigt at huske at al behandling hos Tandlægerne er baseret på omhyggelighed, kvalitet og så er det 100% smertefrit.

Søg derfor gerne mere information om vores bedøvelsesteknikker under afsnittet om bedøvelse.

3 gode råd til forebyggelse af caries

 • Børst tænder 2 x dagligt med fluorholdig tandpasta
 • Anvend tandtråd eller interdentalbørster mindst 1 x dagligt
 • Gå regelmæssigt til tandplejer eller tandlæge, således at det er muligt at opdage caries i de tidlige stadier.

Lad os være behjælpelige med diagnostikken og forebyggelsen af huller i dine tænder. hos Tandlægerne på Amager bygger vores behandlinger på et koncept om tandbevarelse, hele livet igennem.