Parodontose

Hvordan behandles parodontose?

Hvis en behandling af parodontose skal lykkedes, er det vigtigt med et godt samarbejde patient og behandler imellem. Din tandplejer eller tandlæge vil indlede parodontosebehandlingen med en større diagnostisk fase. Denne fase vil bestå i fuldkommen optegnelse af sygdomsaktivitet og udbredelse. Herefter vil en fuldstændig behandlingsplan udarbejdes og gennemgås med dig som patient i fokus.

Hos Tandlægerne på Amager sætter vi stort fokus på at du som patient er tryg ved den information, du bliver givet inden behandlingsstart.

Efterfølgende vil tandlægen eller tandplejeren igangsætte behandlingen. En parodontose behandling består i en udvidet tandrensning, hvilket betyder at der fjernes bakteriebelægninger både over og under tandkødet. De tilstedeværende bakterier vil forstyrres og rodoverfladerne afglattes. Dette betyder at bakterierne der generes, vil have sværere ved at etablere sig igen og de vil have svært ved at fæste sig til rodoverfladen. Din parodontosebehandling skal gentages med et bestemt fastsat interval, hvilket under udarbejdelsen af behandlingsplanen vil fastsættes af din tandplejer eller tandlæge. Et typisk interval vil være omkring 3 måneder.

Behandlingen vil være et samarbejde, som behøver at blive fulgt op på hjemmefra. Din behandler vil instruere og motivere dig som patient til at få en optimal mundhygiejne. En god mundhygiejne er altafgørende for en succesfuld parodontosebehandling.

Ved en succesfuld behandling kan der klinisk ses heling af knogledestruktionen ved en reduktion i dybden af tandkødslommerne. Med denne knogleheling følger forhåbentligt også andre sundhedstegn som eliminering af inflammation i tandkødet. Dette vil betyde at tandkødet igen blive lyserødt, fast i konsistensen, få en nubret overflade og udviser ikke blødning ved berøring.

Hos Tandlægerne på Amager går vi meget op i, at du som patient ikke føler dig stemplet som parodontosepatient for livet. Der kan være forskellige årsager til sygdommens opståen og dette er ikke altid din egen skyld. Parodontose er ikke for livet og progressionen kan stoppes, ved succesfuld behandling.

Hvad er parodontose (parodontitis)?

Parodontitis er en sygdom der som regel opstår på baggrund af flere forskellige faktorer. Det medfører en nedbrydning af tandens nærliggende væv, dvs. knogle og tandkød samt de fibre som binder tanden til knoglen. En forudsætning for at sygdommen opstår, er tilstedeværelsen af bakterier og et immunforsvar, der forsøger at bekæmpe disse bakterier.

Hos raske patienter foregår dette balanceret således at intet af tændernes nærliggende væv vil gå tabt, men ved forskydning af balancen, kan sygdommen udvikles.

Hvis en tandkødsbetændelse ikke behandles, vil denne sprede sig. Spredningen vil foregå under tandkødet og ødelægge de fibre som tanden er bundet i, hertil vil kæbeknoglen også opløses. Tandkødsbetændelsen har nu udviklet sig til parodontose. Ved parodontose vokser bakterierne altså i mængde og i dybden. Dette betyder at bakterierne nu kan sidde uforstyrret. Bakterierne ændrer karakter og forholdende er fordelagtige for de mere aggressive arter.

Med tiden vil knoglehøjden som følge af nedbrydningen blive lavere og tandkødslommerne blive dybere. Det at tandkødslommerne vokser i dybden, medfører nu muligheden for mere plads til flere bakterier. Flere bakterier betyder endnu mere knogletab. Dette betyder altså at jo dybere tandkødslommerne er, des mere fremskreden er sygdommen. At tandkødslommerne i dette stadie har nået en sådan dybde, betyder at du ikke selv har mulighed for optimal renhold.

Bakterierne er ikke alene om knoglenedbrydningen. En immunreaktion fra kroppen selv er også medvirkende til knoglenedbrydningen. Immunforsvaret sender ved invasionen af bakterier, forskellige celler til de bakterielle områder. Disse celler har til formål at bekæmpe bakterierne. Men at immunforsvaret blander sig har den effekt at vævet omkring tanden nedbrydes for at gøre plads til de nye blodkar og disse bakteriedræbende celler. Dette er en fuldstændig normal reaktion som kroppen selv igangsætter.

Det er meget sjældent du vil opleve symptomer fra parodontose før fæstetabet ses meget omfattende. Derfor er total bakteriekontrol vigtig. Jævnlige kontroller hos tandlægen eller tandplejeren er essentiel for at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling og sammensætning af bakteriernes udvikling.

Samtidigt med at knoglen forsvinder kan tænderne blive løse og tandkædet trække sig længere tilbage. At tandkødet trækker sig tilbage kan betyde, at du vil opleve symptomer i form af isninger i forbindelse med at du spiser eller drikker.

Hvis sygdommen ikke kommer under kontrol og får lov til at fortsætte i længere perioder, vil knogletabet omkring tanden i sidste ende betyde at tanden kan mistes.

Kirurgisk behandling af parodontose

Hvis den almene konventionelle parodontosebehandling ikke leverer de forventede resultater, kan parodontosen forsøges stoppet med kirurgi. Før en kirurgisk behandling igangsættes, er det vigtigt at alle andre konventionelle muligheder er afprøvet og at du som patient tydeligt opretholder en perfekt mundhygiejne.

En operation har til formål at:

  • blotlægge og synliggøre alle rodoverflader, der skal renses. Dette giver altså tandlægen en mulighed for at fjerne alt betændelsesvæv samt at rense tænderne mere effektivt på hele tandens rodoverflade
  • At eliminere alle sygdomsramte og fordybede tandkødslommer
  • At muliggøre en effektiv mundhygiejne for dig som patient, ved at skabe forhold der er let tilgængelige

Før en operation igangsættes, afdækkes patienten sterilt og der lægges en effektiv og smertefri lokalbedøvelse. Hos Tandlægerne på Amager benytter vi to forskellige parodontale operationer. Den ene har til formål at reducere tandkødslommer efter endt konventionel behandling, der har efterladt sunde, men fordybede tandkødslommer, der for patienten kan være vanskelig at renholde. Den anden operation har til formål at tændernes rodoverflader synliggøres og at det for tandlægen nu er muligt at udføre:

  • Fjernelse af fiberbærende knogle
  • Fjernelse af ikke fiberbærende knogle
  • Glatning af knogle

Alle tre ting har til formål at øge muligheden for dig som patient til, at kunne opretholde en nem og sufficient mundhygiejne.

Efter operationen skal der skylles med klorhexidin morgen, middag og aften i den følgende måned. Det er ikke noget større indgreb og du vil som patient normalt ikke opleve noget større ubehag efterfølgende. De eventuelle smerter du kan opleve vil du kunne dække med almindeligt smertestillende såsom ibumetin, ipren eller panodil.

Hvordan undgår jeg parodontose?

Hvis man gerne vil undgå parodontose er total daglig bakteriekontrol altafgørende. Fjernelse af bakterieansamlinger med tandbørste, tandtråd eller interdentalbørster samt regelmæssige tandrensninger er nødvendig for at forhindre en bakteriesammensætning, der øger muligheden for udvikling af parodontose.

En god mundhygiejne opnås ved en god tandbørsteteknik, intedentalbørster eller tandtråd til at holde rent mellem tænderne og en fluortandpasta.

Oplever du problemer med parodontose eller har du spørgsmål til hvordan du skal passe dine tænder? Er du tandlægeskræk og angst for at bestille tid? Så skal du vide du er i de bedste og trygge hænder hos vores behandlere. De har alle en stor erfaring med parodontosebehandlinger og patienter med tandlægeskræk.