Plastfyldninger og materiale

På siden her kan man læse om plastfyldninger og de materialer vi benytter os af. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte klinikken.

Hvad er en fyldning

En fyldning vil altid være en erstatning for tabet af din egen tandsubstans. Fyldninger kan og vil variere i størrelser og former. Det at få lavet en fyldning, vil kunne vedrøre helt små restaurationer til langt større genskabelser i tandsættet. For år tilbage blev sådanne restaurationer omtalt som plomber, grundet indholdet af bly i fyldningsmaterialet.

Der eksisterer flere forskellige materialer at vælge imellem, når der skal laves en fyldning i en tand.  Kvalitet og omhyggelighed går hånd i hånd hos os og vi benytter derfor kun de bedste materialer. Derfor benytter vi os af plast til vores fyldninger, da plast er udviklet med fokus på æstetik, funktionsdygtighed og levetid i modsætning til Sølvamalgam eller Glasionomer.

Sølvamalgamfyldninger indeholder kviksølv og en blandingskombination af eksempelvis tin og sølv. Amalgam er ikke et tilladt materiale at bruge, med mindre der er tale om særlig skærperede omstændigheder, da Sundhedsstyrelsen ellers har forbudt brugen af amalgam. Glasionomer er et materiale der forekommer sprødt og har ringe mekaniske egenskaber. Holdingen er og vil altid være at vi vil tilbyde dig som patient den bedste service og hermed også de bedste materialer.

Er jeg egnet til en fyldning?

Det at skulle have lavet en fyldning, kan der være mange forskellige årsager til, de typiske kan være:

  • Et hul i tanden forårsaget af caries
  • Dårlig emalje
  • En knækket/fraktureret tand
  • En misfarvet tand
  • En eksisterende utilstrækkelig fyldning

Som regel er alle tænder egnede til fyldninger, dog kan der forekommer situationer som forsømte og beskadigede tandsæt hvor der kan være behov for en større gennemgribende plan og først herefter behandling. Dette gør vi på klinikken en stor ære i at forklare og uddybe for dig som patient, inden behandlingsstart. Din behandler vil derfor informere dig om, hvis du er i en situation som kræver yderligere behandling.

Plastfyldning

Plast anvendes ofte af æstetiske årsager grundet dets farve, som efterligner de naturlige tænders nuancer og grundet dets utroligt høje bindingsstyrke til tanden. Denne bindingsstyrke plasten besidder, har også den fordel at holde tanden sammen, hvilket på sigt kan reducere revnedannelser.

Tandlægerne på Amager har nogle helt eksakte regelsæt som alle behandlere skal følge med henblik på at øge funktion og æstetik ved udarbejdelse af plastfyldninger. Alle plastfyldninger opbygges i flere forskellige nuancer, da vi er af det klare indtryk, at en enkelt nuance ikke er nok til imitere en naturlig tands farvespil. Derfor starter vi altid med flere lag, efter behov, af gullig plast dybest i fyldningen. Denne gule farve har til formål at genskabe tandens dentin også kaldet tandben. Plasten ilægges herefter i tynde på hinanden skrålagte lag, som lyshærdes. Ved opbyggelse af en plastfyldning i disse skrålagte lag, mindskes risikoen for spaltedannelse, da plasten ved lyshærdning trækker sig sammen. Slutteligt og øverst i plastfyldningen påføres et langt mere gennemskinneligt lag af hvidlig plast for at efterligne det yderste emalje lag mest muligt. Denne opbygning giver tanden et langt mere naturligt udseende og du vil stort set ikke kunne se forskel på plastfyldning og tand. Plastfyldningen vil altid bygges op efterlignende tandens naturlige udseende, hvilket betyder at alle fordybninger, tyggeknuder, furer og riller vil genskabes i plastfyldningen.

Sølvamalgam

Inden man begyndte at anvende plast som fyldningsmateriale var det foretrukne materialevalg sølvamalgam. Når sølvamalgam blev anvendt som fyldning, var det nødvendigt at udbore tanden, sådan at der blev lavet underskæringer, hvilket betød at mere sund tandsubstans blev fjernet end nu, hvor der anvendes plastfyldninger. Dette blev gjort for at holde fyldningen på plads i tanden, da sølvamalgam ikke på samme måde som plast binder sig til tanden. Hos Tandlægerne på Amager er tandbevarelse i fokus, det er derfor vigtigt for os at bevare så meget tand som muligt.

Sølvamalgam har den egenskab at trække sig sammen og igen udvide sig ved skiftende temperatur. Dette kan på længere sigt føre til ”træthed” i tandens hårde væv og hermed give anledning til revner, også kaldet infraktioner.

Det affaldsprodukt der vil være tilovers efter en sølvfyldning, er ilagt en tand, vil være miljøforurenende grundet indholdet af kviksølv. Sundhedsstyrelsen udarbejdede pga. af dette i 2008 en regel, som fremlagde at sølvamalgam kun må anvendes, hvis andre fyldningsmaterialer såsom plast vurderes uegnede.

Skal mine gamle sølvamalgamfyldninger skiftes?

En Amalgam fyldning der er ilagt en tand fungerer ligeså godt som en ny plastfyldning, hvis der ikke forekommer spalter eller infraktioner (revner) i tanden. Paradoksalt nok forekommer der også mindre tendens til Caries omkring en sølvfyldning grundet udfældninger af metallerne i området.

Er du i tvivl om hvorvidt dine gamle Amalgamfyldninger skal skiftes, skal du ikke tøve med at spørge din tandlæge eller tandplejer.

Smerter og bivirkninger ved plastfyldninger

I langt de fleste tilfælde vil du ikke reagere eller opleve symptomer, efter udarbejdelsen af en plastfyldning. Men i nogle tilfælde vil du kunne have mindre gener i form af isninger, der fortager sig inden for kort tid og denne form for eftervirkning er meget normal. Der vil kunne opleves ømhed, da der ved nogle fyldninger vil blive brugt matricer, kiler og andre værktøjer, hvilke kan genere tandkød og nabotænder under udarbejdelse af en fyldning.

I enkelte tilfælde vil tandpine kunne opstå efter endt behandling, hvilket kan være et symptom på at nerven kan være beskadiget. Dette kan opleves i tilfælde hvor der har været tale om en stor og dyb fyldning med tæt relation til tandens nerve. Inden en sådan fyldning igangsættes vil tandlægen have informeret dig om alle de risici der kan opstå, således at behandlingen foregår under informeret samtykke og med din accept.

Hvis de efterfølgende gener tiltager i intensitet og ikke virker aftagende, skal du kontakte klinikken. Ofte vil fyldningen blot være for høj og skal korrigeres. Hvis ikke dette opleves som værende tilstrækkeligt, vil du i samarbejde med tandplejeren og/eller tandlægen planlægge et videre behandlingsforløb.

Husk at når vi behandler er det helt uden smerter. Læs mere om dette på siden om smertefri bedøvelse.