Tandimplantater

Danmark giver tilskud til din implantatbehandling. Læs mere om tilskuddet her.

Hos Tandlægerne på Amager er vi eksperter i implantatbehandlinger og fungerer derfor også som henvisningspraksis for implantatoperationer samt mange andre kirurgiske indgreb.

Hos Tandlægerne på Amager sætter vi en ære i, konstant at være ajourført på den nyeste forskning og evidens. Derfor bruger vi også de implantater der har den største dokumentationsgrad og succesrate. Vi ønsker vores patienter den bedste behandling med de bedste materiale og produkter. Derfor bruger vi de samme implantatsystemer som benyttes på Rigshospitalets kæbekirurgiske afdeling.

Vi følger alle gangbare kirurgiske behandlingsmetoder og bruger samme høje standarder som Rigshospitalet i form af sterilitet og udstyr. Alle vores kirurgiske behandlinger er selvfølgelig smertefrie. Læs mere om vores smertefrie behandlinger og bedøvelser her.

Søren Krarup, specialtandlæge i kæbekirurgi udfører langt de fleste kirurgiske procedure hos Tandlægerne på Amager. Søren Krarup er uddannet fra Rigshospitalet og har mange års erfaring. Dette betyder, at vi hos Tandlægerne på Amager kan tilbyde dig, alle former for kirurgi der må udføres i privat praksis.

Vi har ekstrem høj fokus på kvalitet, men endnu større fokus på dig som patient. Derfor forsøger vi altid at tilbyde de laveste priser på implantatbehandlinger som muligt. Vi ønsker at kvalitet og pris skal harmonere.

Hvad er et tandimplantat?

Et tandimplantat er en kunstig rod af metallet titanium, som kan indsættes i kæbeknoglen for at erstatte en eller flere tænder. Oven på selve implantatet kan sættes tandkroner, broer eller hele proteser.

Implantatet bliver sat fast i et for-boret skruehul lavet i kæbeknoglen, hvilket sikrer god kontakt mellem implantat og knogle. Selve implantatet er designet med en ru overflade som forsøger at skabe gode forhold, for knogleindvækst omkring selve tandimplantatet. Dette skaber retention og god integration i kæbeknoglen. Den del af implantatet som skal sidde fast i kæbeknoglen er formet som et gevind, som skruer sig fast i knoglen. Dette skaber stabilitet som er vigtigt for implantatets overlevelse. Nede i selve implantatet er lavet en indvendig skruegang, som er beregnet til at vi kan placere bindeledet mellem implantat og tandkrone.

For at vi kan sikre dig de bedst mulige forhold og en god prognose ved vores tandimplantat-operationer, er det vigtigt du og vores kirurg har lavet en fast plan. Denne plan lægges med henblik på, hvornår operationen kan foregå og hvornår der skal sættes tid af til at tandkronen skal påsættes. Samtidig skal din første aftale med kirurgen skabe overblik over, om det overhovedet er muligt at tilbyde dig en implantatoperation.

Et implantat består derfor som oftest af følgende dele:

  1. Implantatskruen også kaldet fiksturen
  2. Forbindelsesledet mellem skrue og tandkrone også kaldet abutment
  3. En tandkrone, protese eller bro også kaldet suprastruktur

Hvordan isættes tandimplantatet?

Som udgangspunkt foretages altid en forundersøgelse hos din tandplejer eller tandlæge. Under denne undersøgelse tages de nødvendige røntgenbilleder og du vil blive grundigt informeret omkring selve behandlingen. Dette gøres for at sikre indgrebet kan foretages forsvarligt og under ordnede forhold. Hvis du lider af parodontose eller andre former for tandkødssygdomme skal disse behandles inden implantatoperationer kan igangsættes. Læs meget mere om parodontose og hvordan vi kan hjælpe dig af med sygdommen her.

Hvis din tandplejer eller tandlæge vurderer du er klar til en implantatoperation, aftales der nu en konsultation med vores kirurg. Denne konsultation skal du se som sidste kvalitetskontrol. Her vil kirurgen give det endelige ja eller nej og en operationsdato kan nu aftales. Vores kirurg vil samtidig besvare alle eventuelle ubesvarede spørgsmål du måtte have til behandlingen.

Du vil få udleveret et antibiotikum du skal tage før operationsstat. Dette giver vi dig udelukkende for at mindske risikoen for en efterfølgende infektion omkring det nyligt indsatte implantat.

På selve operationsdagen vil du som det første få lagt en smertefri bedøvelse. Herefter vil du blive bedt om at skylle munden i klorhexidin 0,2 % mundskyld i 2 x 1 minut. Klorhexidin er med til at gøre operationsområdet så bakteriefrit som muligt. Alle vores klinikrum kan på meget kort tid gøres til et fuldt funktionsdygtigt operationslokale. Der vil blive dækket fuldstændig sterilt op, igen for at mindske alle muligheder for efterfølgende infektioner i operationsområdet.

Det kan virke ret omstændigt og voldsomt. Men alt vores klinikpersonale har kun i tankerne at gøre oplevelsen for dig, så nænsom og skånsom som mulig. Derfor vil du hele tiden, grundigt informeres om hvad der skal foregå og hvorfor.

Du vil få en operationshue på og over brystet vil du blive dækket til med et sterilt klæde. Kirurgen og det assisterende operationspersonale vil være iklædt sterile kåber, hue, handsker og mundbind.

Selve operationen kan nu begynde. Kirurgen vil lægge et fint lille snit i tandkødet så det forsigtigt kan skubbes til side. Dette betyder at den knogle implantat skal sættes i, nu er blottet. Nu kan der bores forsigtigt ned i kæbeknoglen for at skabe plads til det implantat med gevind der skal isættes. Dette gøres med ca. 4 forskellige bor, hvor der startes med et meget fint lille bor og afsluttes med et større fint bor. Implantatet er lavet med et gevind hvilket betyder, at det nu kan skrues ned i knoglen, hvor der allerede er forudboret. At der er lavet en forudboring resulterer i at implantatet momentant opnår en stabilitet og sidder fast i knoglen.

Nu når implantatet er skruet i og sidder i niveau med kæbeknoglen tildækkes den indre skruegang med en dæk skrue og tandkødet sys på plads henover implantatet. Operationsområdet skylles grundigt med saltvand og din implantatoperation er nu afsluttet.

Operationspersonalet vil nu give dig en grundig vejledning i, hvordan du skal forholde dig efter operationen, herunder hvordan du skal holde rent omkring operationsområdet og de resterende tænder. Du vil få udleveret noget smertestillende, klorhexidin og en speciel ultra soft tandbørste.

Det er meget sjældent, at der opstår smerter efter en implantatoperation. I de første par dage vil du måske opleve at der strammer og det vil være ømt. Hvis du oplever deciderede smerter, tager du det udleverede smertestillende. Det er yderst vigtigt at holde en god mundhygiejne, for at minimere risikoen for en infektion i operationsområdet.

7-10 dage efter operationen skal du have fjernet trådene som tandkødet er syet sammen med. Ved samme konsultation vil din tandplejer eller tandlæge vurdere om operationsområdet heler som vi forventer det skal. Du vil nu skulle vente i ca. 3 måneder før vi kan foretage os yderligere behandling omkring implantatet. Da knoglen skal have tid til at hele op omkring implantatet. Efter de 3 måneder vil du være klar til at kunne få taget et aftryk til den tandkrone, der skal sidde på implantatet.

Den dækskrue som er skruet i implantatet fjernes og du vil få taget aftryk til din nye tandkrone. Der tages aftryk i en metal-ske som fyldes med silicone af både overkæben og underkæben. Disse aftryk sendes til tandteknikeren. Efter 7-14 dage vil din tandkrone være færdigfremstillet. Se hvordan din krone fremstilles her (reference til kroner hos tandteknikeren).

Nu er du klar til din nye tandkrone. Først isættes mellemstykket (abutment). Mellemstykket er med til for at kunne påsætte tandkronen, men det er også lavet sådan at tandkødet kan forme sig korrekt omkring dit nye implantat. Når din nye krone skrues fast på implantatet og mellemstykket, kan den nu bruges som en helt almindelig tand.

Hvor mange tænder kan et eller flere tandimplantater erstatte?

Et implantat kan erstatte en eller flere tænder. Implantater anvendes oftest til at erstatte en enkelt tand, det vi kalder et enkelttandsimplantat. Imidlertid kan implantater også fungere som erstatning for flere tænder eller som bropiller til en bro eller en protese. Det nøjagtige antal af implantater til broer eller proteser afhænger af forholdende hos dig som patient, dvs. mængden og tætheden af knoglevæv der er til rådighed. Det er vores kæbekirurg Søren Krarup, der vurderer hvor mange implantater, der er nødvendige at placere og om hvorvidt det er muligt.

I tilfælde af at der ikke er nok knogle til rådighed er det også muligt for vores kæbekirurg at genskabe knogle enten ved en transplantation eller ved brug af kunstig knoglemateriale. Dette kan du læse meget mere om under afsnittet ”knogleopbygning

Kan jeg få et implantat?

Tandimplantater kan isættes hos langt de fleste patienter med fuldt udviklede kæber. Det er dog forudsat at du har tilstrækkelig knogle i det område implantatet skal placeres. Hos Tandlægerne på Amager ønsker vi at se alle vores behandlinger afsluttet med succes. Derfor er der desværre omstændigheder der gør, at vi ikke altid vil tilbyde dig et implantat som den rigtige behandling. Der er nemlig desværre omstændigheder der udelukker implantatbehandlinger eller i hvert faldt kan øge sandsynligheden for at det endelige resultat mislykkes. Følgende listes eksempler på tilstande der kan have indflydelse på om hvorvidt vi ønsker at tilbyde dig et implantat

  • Storrygere: Der er flere faktorer til vi er betænksomme ved implantatoperationer hos rygere bl.a. forårsager rygning sammentrækninger af dine blodkar i kæben, hvilket betyder forsinket eller mislykket heling efter en operation.
  • Alle aktive parodontose patienter: Parodontose er en sygdom der rammer knoglen omkring tænder og implantater. Hvis vi derfor operere på en parodontose kan det forhindre succes ved integration i knoglen. Hvis du ønsker at læse mere omkring parodontose, se her.
  • Hvis du har været i behandling med kemoterapi og/eller strålingsterapi: Hvis du tidligere har gennemgået cancerterapi i hoved-hals området, er der desværre stor sandsynlighed for osteoradionekrose, ved større indgreb i mundhulen. Osteoradionekrose betyder celledød og skyldes manglende blodforsyning i operationsområdet.

Vores dygtige behandlere vil altid stå til rådighed omkring spørgsmål til vores implantatetoperationer.

Har jeg nok knogle til et implantat?

Det kan være muligt at vores kirurg efter en tandimplantat konsultation vurderer, at der ikke umiddelbart er knogle nok til en operation. Hvis dette er tilfældet kan vi tilbyde dig behandlinger og operationer der kan skabe plads og knogle nok til alligevel at isætte et tandimplantat.

Vi tilbyder en procedure kaldet bihule-/sinusløft, hvor det er muligt at skabe ny knogle som øger højden af knoglen og nu muliggør indsættelse af implantatet.

Hos tandlægerne på Amager er vi eksperter i kirurgi og derfor er det også muligt hos at få transplanteret knogle. At få transplanteret knogle er en anden procedure, vi kan benytte os af, hvis vi vurderer at der ikke er nok af din egen knogle at isætte et implantat i.

Du kan under afsnittet ”sinusløft og knogleopbygning” læse meget mere om dine muligheder for genskabelse af knogle.

Prognoser og statistik

Hvis implantatbehandlinger planlægges ordentligt og den efterfølgende hygiejne og eftersyn/kontroller overholdes er operationen sikker og med gode prognoser.

Der kan desværre alligevel være tilstande der bevirker til, at du kan miste implantatet. De to hyppigste årsager er udvikling af betændelse omkring implantatet kaldet periimplantitis og at kroppen ikke accepterer tandimplantatet og udstøder det igen.

Periimplantitis kan sammenlignes med parodontose og er en betændelsestilstand omkring implantatet og det omkringliggende tandkød og omsluttende knogle. Under vores afsnit om parodontose kan du læse meget mere om tilstanden. Se det her.

Det er utrolig vigtigt altid at opretholde en god mundhygiejne, men især omkring et tandimplantat. Da du omkring et implantat ikke har helt de samme forsvarsmekanismer som omkring en naturlig tand, derfor vil alle betændelsesprocesser gå meget hurtigere omkring tandimplantatet. En god mundhygiejne øger derfor prognosen for overlevelse af implantatet. Vi hos Tandlægerne på Amager har rigtig gode resultater med vores implantatbehandlinger. Tandimplantatoperationer bliver hele tiden forbedret og undersøgt. Det vides at over en 5-10 årig periode vil ca. 97% af indsatte implantater stadig være funktionsdygtige.

Vedligeholdelse af tandimplantater

En optimal mundhygiejne er yderst vigtig for at undgå tandkødsproblemer omkring dit implantat.

Det kræver den samme vedligeholdelse omkring et implantat som omkring en naturlig tand. Hvis du er i tvivl om hvordan en optimal mundhygiejne opretholdes vil vores tandplejere altid stå til rådighed med instruktioner og anbefalinger.

Book en tid til undersøgelse og tandrensning her

Hos Tandlægerne på Amager er det vigtigt at du føler dog tryg og velinformeret i hele dit behandlingsforløb.