Vores udstyr og materialer

Få et indblik i vores udstyr og materialer på siden her. Læs om de forskellige her og ellers er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere på telefon.

Røntgenapparater

Hos Tandlægerne på Amager har vi flere forskellige røntgenapparater. Dette betyder vi altid har mulighed for at tage billeder af højeste kvalitet og opløsning. Vi har derfor mulighed for altid at tage de nødvendige billeder til diagnosticering og behandling.

Vores udstyr finder du kun på få andre tandklinikker og ellers kun hospitaler. Vi har derfor altid mulighed for at planlægge præcise kirurgirske indgreb. Dette betyder at vi inden behandling har god mulighed for at informere om risiko for eksempelvis nerveskader og hvad der under en operation kan være vanskeligt.

Alle vores billeder lagres på computere og det er derfor hurtigt og nemt at fremkalde og diagnosticere billederne. Vores computerskærme er alle specielle skærmer der fremviser sorte, grå og hvide kontraster med stor fokus og opløselighed. Dette betyder at vores behandlere har de bedste forudsætninger for optimal diagnosticering og behandlingsplanlægning.

Røntgenstråling

I vores hverdag er vi alle sammen udsat for små mængder af naturlig baggrundsstråling. Strålingen kommer fra undergrunden og fra rummet. I vores dagligdag bliver vi alle udsat for en stråledosis der svarer til 3 tusindedele enheder pr. år. For at sætte tingene i perspektiv, skal vi modtage en stråledosis på 4 hele enheder før vi kan risikere at dø.

Når vi hos Tandlægerne på Amager tager røntgenbilleder af dine tænder udsætter vi dig for en meget lille mængde stråling. De mængder stråling som du vil få i forbindelse med en undersøgelse af dine tænder og kæbe hos din tandlæge eller tandplejer anses for så små at ingen skadelig effekt kan noteres. Et almindeligt røntgen billede i dosis svarer til ca. 4 timers ophold i naturen med almindelig baggrundsstråling fra undergrunden. Det vil være det samme som 10 milliondtedele enheder. Derfor siger Sundhedsstyrelsen, at patienter hos tandlægen eller tandplejeren ikke behøver at blive beskyttet med fx blygummiforklæde, dette gælder også børn og gravide.

Som patient hos Tandlægerne på Amager kan man selvfølgelig fravælge en røntgenundersøgelse, men konsekvensen kan være, at vores tandlæger eller tandplejere ikke kan gennemføre en undersøgelse eller behandling. Vi har naturligvis også blygummiforklæder liggende hvis du ønsker at have dette over dig under røntgenoptagelser.

Røntgenbilleder

Hos Tandlægerne på Amager har vi i alle vores klinikrum installeret røntgen apparater. Dette betyder du ikke skal have taget røntgenbilleder i et separat rum, da billederne bliver taget direkte i tandlægestolen. Vi tager typisk to forskellige typer røntgenbilleder ved en undersøgelse:

Bitewings

Et bitewingbillede tages med en holder, hvori røntgenfilmen er placeret. Den placeres i munden hvor du skal tygge sammen på holderen. Dette betyder vi nu har muligheden for helt præcist at få taget et oversigtsbillede af alle dine store kindtænder. Denne type billede bruges hovedsageligt til at diagnosticere og observere følgende:

 • Huller i tænderne Læs mere om huller i tænderne her
 • Kanttilslutningerne på tandkroner, broer og fyldninger Læs mere om tandkroner og plastik fyldninger
 • Kæbeknoglens forløb omkring tænderne, hvis du er parodontose patient Læs mere om tandkødssygdomme og parodontose her
 • Visdomstændernes placering læs mere om fjernelse af visdomstænder her

Røntgenbilleder af tændernes rødder

Røntgenbilleder af tændernes rødder kaldes peri-apikale optagelser og tages med en holder hvori filmen kan placeres efter behov. Denne type billede placeres også i munden og der skal tygges sammen på holderen. Vi bruger denne form for røntgenbilleder til at diagnosticere sygdomme omkring:

 • Tændernes rødder
 • Tændernes rodspidser
 • Kæbeknoglen omkring tænderne

Denne type røntgenbillede gør det muligt for vores tandlæger og tandplejere at foretage præcise diagnoser og behandlingsplaner for enkelte tænder. Billederne bruges blandt andet også flere gange under vores rodbehandlinger. Læs mere om hvordan vi hos Tandlægerne på Amager laver en rodbehandling, her.

Hos Tandlægerne på Amager bruger vi digitale røntgenbilleder fordi:

 • Vi sparer både din og vores egen tid, da billederne ikke skal fremkaldes med kemikalier
 • Vi udnytter en stråledosisbesparelse på mellem 25-90% end ved anvendelse af den gamle konventionelle teknik
 • Vi har for vores ansatte bedre arbejdsforhold, da vi undgår dampene fra kemikalier
 • Vi får en langt bedre billededynamik, da vi efter behov kan manipulere billeder til diagnostiske formål

Panoramarøntgen

Vi har hos Tandlægerne på Amager mulighed for at tage billeder der kun er forbeholdt få tandkliniker i landet og ellers kun normalt hospitaler. På et panoramarøntgenbillede har vi mulighed for at få et overblik over hele over- og underkæben, alle tænder og dine kæbeled. Vi anvender billedet ved:

 • Udarbejdelse af store behandlingsplaner
 • Traumer på kæben eller tænder
 • Får inspektion af visdomstændernes placering i forhold til de omkringliggende nerver
 • Sygdomme i din kæbeknogle
 • Observation af kæbeled ved mistanke om kæbeledsproblemer

Når vi tager et panoramarøntgenbillede vil det svare til at tage 6-8 almindelige røntgenbilleder.

Vi har et separat rum til at tage billederne, da selve røntgenapparatet er stort. Vi placerer dig under maskinen, hvor du bider i en holder hvorved hovedet holdes stabilt under hele optagelsen. Vores tandlæger, tandplejere eller klinikassistenter vil instruere dig i, hvordan du skal stå imens billedet tages. Det tager mellem 20-30 sekunder og er fuldstændig smertefrit.

CT-Scanner/3D billeder

Vi har hos Tandlægerne på Amager mulighed for at lave en optagelse der kan genskabe en 3 dimensionel røntgenoptagelse. Det betyder at vores tandlæger og kirurg har muligheden for at vide hvor i knoglen de vigtige strukturer er placeret.

Ved en CT scanning roterer vores scanner rundt om dit hoved og tager omkring 600 billeder. Billederne rekonstrueres og samles i et enkelt billede. Billedet kan nu bruges i et specielt computerprogram, hvor vi i dybden har mulighed for at analysere de forskellige strukturer.

Vi bruger et 3D billede til blandt andet:

 • Lokalisere visdomstænder relation til de omkringliggende nerver
 • Ved implantatindsættelser hvor der forekommer tæt relation til nerver

Læs mere om implantater og indsættelse eller fjernelse af visdomstænder her.

Kliniske billeder direkte i mundhulen

Alle vores klinikker er foruden røntgenapparater udstyret med interorale kameraer. Det betyder at alle vores behandlere har mulighed for at tage billeder direkte i munden med et lille kamera. Billederne kan vi bruge til at inddrage dig som patient i behandlingerne og hvorfor de er nødvendige. Billederne kan også bruges internt så vores eksperter har mulighed for at vurdere dem, inden vi påbegynder en behandling. Mange gange bruger vi også kameraerne til dokumentation i din journal, så alle hele tiden har mulighed for at følge de forskellige behandlingstrin, du som patient gennemgår.